BETA
Kvalitní nebankovní půjčka

Kvalitní nebankovní půjčku poznáte tak, že u ni není vyžadován poplatek předem. Naše půjčka je zcela bez poplatků předem

Požádat

Kvalitní půjčka, poctivá nebankovní půjčka, online půjčka

Podnikáte, firmu jste solidně rozjeli, ale hledáte další prostory? Tyto prostory jste našli, ale jsou zcela zchátralé a Vy je chcete zušlechtit k obrazu svému? Váháte nad tím, že si vezmete půjčku, neboť některé Vaše nemovitosti jsou zadluženy a neměli byste tak dostatek financí k uskutečnění všech plánů?

Po českém trhu se nachází spousta společností, které tyto služby nabízejí. Každá má své výhody i nevýhody. Ale co kdybychom Vás postavili před společnost, která výhodami přímo srší?

Online půjčka se zástavou nemovitosti

Naše společnost nabízí svým klientům mnoho služeb spojených s nemovitostmi a jejich financováním. V prvé řadě vždy řešíme Vaši konkrétní situaci a pak se domlouváme na dalších krocích, které by vyřešili Váš problém.

Co tedy konkrétně nabízíme? Sjednáme s Vámi půjčku bez registru, kdy sice nahlížíme do registru dlužníků, avšak nedáváme skutečnostem v něm velkou váhu. Společně sjednáváme půjčky pro své klienty v rozmezí od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč, kdy je nutné splnit podmínku, abychom Vám peníze poskytli.

Rychlá online půjčka se zástavou nemovitosti

Tou podmínkou je, že musíte půjčku zajistit nemovitostí, tudíž musíte ručit. Ve Vašem případě, kdy podnikáte, to pro Vás nebude problém, ale nabízíme i možnost, kdy nemovitost může být ve vlastnictví třetí osoby, tudíž za Vás může ručit někdo jiný než Vy. Nemovitostí může být byt, dům, pole, pozemek, zkrátka vše co je zapsané v katastru nemovitostí.

Jestliže se vyskytnou nějaké právní vady spojené s výpisem z katastru nemovitostí, tyto právní vady bývají nejčastěji exekuce, tak je budeme akceptovat nebo se s nimi srozumíme. Má vliv cena nemovitosti na finální půjčce? Ano má, naše společnost poskytuje půjčky až 80% z hodnoty nemovitosti, pomocí které půjčku zajišťujete. Prakticky to znamená, jestliže vlastníte nemovitost o hodnotě 4.000.000,- Kč, tak Vám nejvíce půjčíme 3.200.000,- Kč.

Rychlá online půjčka do 3 dnů

Jak u nás půjčku sjednáte? Jednoduše za námi zajdete a na základě Vaší žádosti Vám poskytneme půjčku, která v případě, že se Vám nebude líbit a budete ji chtít zrušit, tak je tato možnost bezplatná. Bezplatná možnost je i ta, když budete chtít, abychom Vaši žádost zpracovali předem. Zpravidla Vaši půjčku obdržíte do 3 dnů od podání žádosti.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Co se zadluženými nemovitostmi? V této skutečnosti nabízíme svým klientům okamžité vyplácení exekucí s tím, že budeme jednat s exekutorským orgánem o výši dluhu, kdy se snažíme o jeho maximální ponížení. Posoudíme Vámi vzané v minulosti nevýhodné půjčky, kdy jednáme s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou.

Díky dlouholeté praxi a získaným mnoha kontaktům se nám daří domluvit lepší podmínky pro zaplacení dlužné částky. V těch horších případech podáváme žalobu a jednáme právní cestou k Vašemu prospěchu.

Nebankovní online půjčka na vyplacení nevýhodných půjček

V případě, že je nemovitost hodně zadlužena, tak ji buď zastavíme, nebo dáme do dražby. V obou dvou situacích se snažíme pro klienta najít tu správnou cestu k jeho prospěchu. Jestliže dlužíte u více společností, tak Vám poskytneme možnost konsolidovat tyto půjčky. Pomocí konsolidace se často dostaneme na zlomek splátky před konsolidací.

Problémy se zadluženými nemovitostmi jsou vyřešeny, zbývá vyřešit problémy se splácením, co Vám tedy v tomto okruhu nabízíme? Zejména upřednostňujeme domluvu s klientem před zbytečným vymáháním peněz a tím navyšováním dlužné částky. Mnohokrát nastavujeme možnost individuálního splácení, kdy po dobu několika let splácíte pouze část splátky, např. během 2 let splácíte 1/2 splátky. V opačném případě, kdy si naspoříte dostatek financí, tak můžete půjčku zaplatit předem s tím, že uspoříte budoucí úroky.

Půjčka Vám pomohla k modernizaci zchátralých prostor, dluhy se pomocí konsolidace vyřešili a Vaše společnost je teď na vzestupu. Neboť naše společnost přistupuje k finančním problémům zcela ohleduplně a spolehlivě, protože spokojenost klientů je naší prioritou.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.kvalitnifinancovani.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.